Tartu tilaisuuteen

Tartu tilaisuuteen
Suomen parhaimmat nettikasinot

maanantai 19. maaliskuuta 2012

Onko Jyrki Katainen rehellinen asiakirjaväärentäjä?Valokuvien lisääminen esitutkintapöytäkirjoista on tänään 19. huhtikuuta aloitettu tähän blogiin, otsikolla KRP:n esitutkintapöytäkirjat ja Katainen Jyrki

Taustaa

Jyrki Kataisen kuningastie alkoi vuonna 1999, kun hänet valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi.

Kokouksessa esitettiin seuraavien Kokoomuksen piirijärjestöjen valtakirjat, joissa kannatettiin Jyrki Kataisen ehdokkuutta puheenjohtajaksi:

- Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
- Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
- Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

Mitä oli tapahtunut

Mitään edellä mainittujen yhdistysten kokouksia ei oltu pidetty eikä Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ollut yhdistysrekisterissä. Pöytäkirjat ja valtakirjat olivat väärennyksiä.
Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys, eikä mitään kokousta pidetty ja siten Jyrki Katainenkaan ei ole voinut olla edes paikalla. Väärän (väärennetyn) pöytäkirjanotteen olivat tarkastaneet Juho Romakkaniemi, ja Jukka Liukkonen.

Ylioppilas Juho Romakkaniemi oli Jyrki Kataisen erityisavustaja valtiovarainministeriössä ja toimii  nykyisin pääministerin erityisavustaja EU-asioissa. Jukka Liukkonen on ollut Kataisen erityisavustaja.

Jyrki Kataista ei olisi valittu puheenjohtajaksi, jos kokouksessa olisi tiedetty esitettyjen valtakirjojen olleen väärennyksiä. Silloisen kansanedustaja Jyrki Kataisen kuningasura olisi päättynyt siihen paikkaan.

Rikosilmoitus

Kataisen masinoimista rikoksista tehtiin rikosilmoitus. Epäiltyinä rikokseen kuultiin seuraavia henkilöitä:

- myyntineuvottelija Wille Berlin
- kansanedustaja Jyrki Katainen
- opiskelija Markus Korhonen
- tunti/vastuuopettaja Jukka Liukkonen
- opiskelija Juha Rannanheimo
- opiskelija Juho Romakkaniemi

Rikosilmoituksen asianomistajina olivat:

- Pohjois-Savon Kokoomus Ry
- Ollila, Sanna Kristiina
- Nissi, Mikko Johannes
- Isotalo, Hannu Antero


Jyrki Kataisen rikokset painettiin villaisella?

Olihan Jyrki Katainen kansanedustaja, eikä kansanedustajaa saa hevin vastaamaan rötöksistään.

Myös Valtakunnansyyttäjävirasto tutki asiaa, todeten rikoksen tapahtuneen, mutta jätti asiasta syyttämättä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa asiat muuttuivat. Kaksi väärennöstä "unohtui" käsittelemättä. Minne rikokset hävisivät? Tapahtui ns. poliittinen päätös.

Hävettääkö Jyrki Kataista?

Kyllä hävettää. Hän ei ole koskaan kommentoinut esimerkiksi Venäjän vaaleissa tapahtuneita väärennyksiä äänimäärissä ja äänestyksissä.

Onko Suomi vaarassa?

Kyllä on. Ehdottomasti. Kansalaisilta ja kansanedustajilta halutaan salata asiakirjoja ja sopimuksia. Viimeksi kuuluisat "Kreikan-paperit" ja Dragsvik. Rikoksesta epäilty ylioppilas Juho Romakkaniemi toimii  nykyisin pääministerin erityisavustaja EU-asioissa. Ovatko EU-asiakirjat edes oikeita?

Lisää tietoa, ei tuskaa

Tähän blogiin lisään kopiot poliisikuulustelupöytäkirjoista Jyrki Kataisen ja kumppanien silloisista rikoksista, joista Jyrki Katainen on valtionsyyttäjä Pekka Koposen päätöksellä syyttämättä jätetty.

Jyrki Katainen oli syyllistynyt rikokseen, joka on todettu pieneksi, eli lievään väärennykseen. Rikoksena teko oli pieni, mutta ilman näitä rikoksia Jyrki Kataisen poliittinen ura oli romahtanut vuonna 1999.
Voidaankin ajatella Jyrki Kataisen saaneen itselleen huomattavaa ja jatkuvaa etua vuoden 1999 väärennyksistään. Rikoksen tuottama hyöty jatkuu hänellä henkilökohtaisesti vielä tänäkin päivänä.

Jyrki Kataisen arvot

 Lainaus Jyrki Kataisen arvoista Kokoomuksen sivuilta:
"Minun politiikkaani määrittävät arvot ovat: vapaus, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen."
Mihin unohtuivat rehellisyys ja laki? Ilman rehellisyyttä ja lain noudattamista eivät Jyrki Kataisen arvot kanna.

Epärehellinen pääministeri?

Lain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Että este syntyisi, rikoksen pitäisi poistaa henkilön rehellisyys yleisen oikeustajun mukaisesti.

Jyrki Katainen ei ole rehelliseksi tunnettu. Jyrki Katainen on kuitenkin taitava. Taitavilla asiakirjaväärennyksillä hän sai itsensä ja kahden kaverinsa poliittisen uran kera mahtavine palkkioineen alkuun. Kenen oikeustajuun tämä mahtuu? Nyt riittää tämä pelleily.Päätös syyttämättä jättämisestä

Kannattaa huomioida, että vain Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n väärennys oli käsittelyssä.  Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999 puuttuu. Yhdistystä ei ollut olemassa.
Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys.

"VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
     PÄÄTÖS    01/29
syyttämättä jättämisestä
PL 333
00181  HELSINKI
Puhelin  09-1608 8828  Fax  09-1608 8808                  
4.6.2001    Asiano: R 01/20

Syyttämättä jätetty        KATAINEN, JYRKI TAPANI
        14.10.1971

Asianomistajat        POHJOIS-SAVON KOKOOMUS RY
OLLILA, SANNA KRISTIINA
NISSI, MIKKO JOHANNES
ISOTALO, HANNU ANTERO

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat
        LIEVÄ VÄÄRENNYS
27.11.1999       KUOPIO
2400/R/705/00
Rikoslaki 33 luku 3 §

Teonkuvaus      
        Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999 Kuopiossa esitettyjen valtakirjojen aitoudesta on keskusrikospoliisin Kuopion yksikön toimesta suoritettu esitutkinta sanotun kokouksen puheenjohtajan esittämän tutkintapyynnön nojalla. Toimitetussa esitutkinnassa on selvitetty mm., että Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n edustajana kokouksessa on toiminut Jyrki Katainen. Edustusoikeuden perusteeksi kokouksessa on esitetty pöytäkirjaote yhdistyksen 9.10.1999 pidetyksi merkitystä kokouksesta, jossa edustuksesta olisi päätetty.


Pöytäkirjaotteen mukaan kokouksessa ovat olleet paikalla yhdistyksen jäsenet Kristiina Ollila, Jyrki Katainen ja Mikko Nissi sekä läsnäolo-oikeuden omaava Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n järjestösihteeri Jukka Liukkonen. Pöytäkirjaotteen ovat oikeaksi todistaneet Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi.

Ollilan, Kataisen ja Nissin esitutkintakertomuksista kuitenkin ilmenee, ettei tällaista kokousta ole pidetty. Katainen on kertonut kokousedustuksesta sovitun yhdistyksen puheenjohtajan Ollilan kanssa. Ollila vahvistaa keskustelun, joskaan hänen kertomuksestaan ei nimenomaisesti ilmene sovitun muuta kuin ettei Ollila mene yhdistyksen edustajana piirikokoukseen. Liukkosen mukaan päätökset on tehty puhelimitse tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyhdistysten käyttämien mallisääntöjen mukaan yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus, kuuluu yhdistyksen kokoukselle (tarkemmin kevätkokoukselle). Yhdistyslain mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa, ellei säännöissä ole määrätty päätösvaltaa käytettäväksi yhdistyksen valtuutettujen toimesta.

Päätöksen perustelut        Syyttämättä jättämisen peruste:  Vähäinen rikos, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta.Asiassa on katsottava tulleen selvitetyksi, ettei Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ole asianmukaisella tavalla tehnyt päätöstä kokousedustuksestaan Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajan mahdollinen suostumus tähän edustamiseen ei ole riittävä ja puheenjohtaja Ollilan mukaan Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys. Väärässä muodossa tapahtuva päätöksenteko yhdistyksessä ei ole sinänsä rangaistavaa, mutta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaotteeksi nimetty asiakirja ei ole edellä mainituista syistä oikeaperäinen.

Väärennyksen tunnusmerkistö voi näin ollen menettelyllä täyttyä. Väärennys edellyttää em. oikeaperäisyyttä koskevan virheen lisäksi todistuskappaleen valmistamista käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttämistä harhauttavana todisteena.  Asiassa on pöytäkirjaotetta käytetty tällaisessä tarkoituksessa selvityksenä edustusoikeudesta piirikokouksessa. Mitään taloudellisluonteista hyötymistarkoitusta tunnusmerkistö ei edellytä.

Väärennyksen edellyttämä tahallisuus ja tietoisuus asiakirjan epäaitoudesta on väärää asiakirjaa käyttäneen Kataisen osalta selvitetty sillä, että pöytäkirjaotteen mukaan hän olisi ollut itse läsnä kokouksessa, minkä hän on itsekin myöntänyt tosiasioiden vastaiseksi.
Väärennyksen rangaistavuudella pyritään suojaamaan todistelutarkoituksessa tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luottamusta todisteisiin. Teon moitittavuuden ja vahingollisuuden arvioinnissa on siten väärän asiakirjan luonteella ja käyttötarkoituksella olennainen merkitys. Tässä jutussa Pohjois-Savon Kokoomus ry on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa mitään vaatimuksia, vaan asia on käsitelty yhdistyksen omassa hallinnossa. Asianomistajina kuulluilla yhdistyksen kokouksessa päätöksentekoon osallistuneiksi merkityillä henkilöillä ei myöskään ole mitään vaatimuksia.

Teon haitallisuutta ja tekijän syyllisyyttä olennaisesti vähentäväksi on katsottava teon vaikutusten rajoittuminen yhdistystoimintaan eikä teolla ole ollut merkitystä myöskään itse syyskokouksen kulkuun. Ottaen huomioon mainittu todistuskappaleen laatu ja muut tekoon liittyvät seikat sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Teon on katsottava toteuttavan ainoastaan lievän väärennyksen. Seuraukseksi siitä olisi enimmillään odotettavissa lievä sakkorangaistus. Tähän ja edellä mainittuun teon vähäisyyteen viitaten jätetään syyte lievästä väärennyksestä Kataista vastaan nostamatta.

Perustelut

Lainkohdat        Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta
      

      
      
Allekirjoitus        valtionsyyttäjä  Pekka Koponen
      

Jakelu        Syyttämättä jätetty
Asianomistajat/tutkintapyynnön tekijä
Keskusrikospoliisi"

__________________________________________________________________________

"Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa."
- Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin
 ______________________________________________________________
Sähköpostia voi minulle lähettää: 


43 kommenttia:

 1. Aivan loistavaa. Milloin lisäät kuulustelupöytäkirjat?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Odottelen niitä saatavaksi... ehkä viikko vielä vierähtää.

   Poista
 2. upeeta lisää tätä absoluuttista faktaa ja vastuunkantoa tänne

  VastaaPoista
 3. Live trafiikista huomasin eduskunnastakin käydyn kurkkaamassa sivuasi:) Kiitokset näiden tietojen julkituomisesta.

  VastaaPoista
 4. "Live trafiikista huomasin eduskunnastakin käydyn kurkkaamassa sivuasi"

  Saisiko linkin tuolle live trafiikki sivulle?

  VastaaPoista
 5. Linkki löytyy alhaalta Real-time view

  http://live.feedjit.com/live/jyrkikatainenvalhe.blogspot.com/0/

  VastaaPoista
 6. Kiitos kaikille sähköpostiini vihjeitä toimittaneille.
  Kaikkia en vielä aio julkaista, koska tietojen oikeellisuuden tarkistaminen vie aikansa.

  Asia ei olekaan yhteen tapahtumaan liittyvä, vaan erilaisia kytköksiä ja tekoja on ilmaantunut myöhemminkin.

  VastaaPoista
 7. Niin, ja kiitos ja kumarrus sinulle JarMom, että tuot tapatuneen julkisuuteen. Rohkea teko!

  VastaaPoista
 8. Netistä lainattua. Josko tätä voisi hiukka selvittää kun tuo kataisen avusta häärää jokapaikassa.

  "Pyysin selvittämään johtuuko Winclub - Wincapita -pyramidin tutkinnan tahallinen hidastaminen mukana olevista kokoomuspoliitikoista, joista valtiovarainministeri Jyrki Katainen on tunnetusti tärkein kulissikokoomukselainen. Pyynnön esittämisen jälkeen ei tarvinnut odottaa kuin pari tuntia, sillä politrukkienkin joukossa "se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa". Jyrki Kataisen avustaja Juho Romakkaniemi soitti minulle 16.10.2008 klo 14:47 numerosta 09-57832511 ja ilmoitti, ettei Katainen itse olisi mukana pyramidihuijauksissa mutta ei kyennyt sanomaan mitään Kataisen osallisuudesta Suomen suurimman huijauksen tutkinnan hidastamiseen.

  Pyramidihuijauksista elantonsa saavien Kokoomuksen jäsenten kannalta Winclub - Wincapita -pääkaupungissa Kuopiossa vuonna 1977 syntyneen Romakkaniemen lausunto toisen aloittelijan avustajana oli rohkea. Ymmärrän Kokoomuksen yksinäisten ukkojen kiihkeän halun Amway-pyramidiin (amway.fi), jonka herätyskokouksissa he kohtaavat tuhansittain pelastajaa etsiviä köyhiä naisia mutta osallistuminen edunsaajana Winclub - Wincapita -pyramidin toimintaan liikemiehenä tai rikoksista tietämätöntä uhria esittäen on aivan eri laji. Kokoomuslaistenkin pyramideissa ylätason raha tulee alatasojen jäsenhankinnasta, vaikka iliman pilluu on kahden aloittelevan savolaispoliitikon herttainen pääongelma."

  VastaaPoista
 9. Jee! Löytyihän tuo protestointilista.
  Siirtykö 413 euroa Kreikkaan vai miksi on maksamatta ja protesteihin päästetty. LOL.

  Etelä-Savon Kokoomus ry, Mikkeli
  Tyyppi Protesti
  Talousalue Mikkelin talousalue
  Osoite Vuorikatu, 50100 Mikkeli
  Häiriöpäivämäärä 05.03.2012
  Velkoja Payex Oy Lahti
  Saatavan määrä 413 €

  VastaaPoista
 10. No hupsista heijakkaa, että sillälailla! Mitähän saamme tietää seuraavaksi???

  VastaaPoista
 11. Kaikenlaista sitä. :) Kaikki ei mene aina ihan niin kuin pitäisi ja on sovittu. Aika tärkeää on pelkästään se, miltä asiat näyttävät. Jos siivoaa hyvin jälkensä niin mitäs sitä muuta tarvitaankaan. Vaikka aina on kyllä surullista joutua kysymään, että tämäkö on ihminen.

  VastaaPoista
 12. Kataisen kohdalla ainakin pitää paikkansa vanha sanonta: Kun savolainen puhuu niin vastuu siirtyy kuulijalle. Ei se prk käteinen ota vastuuta edes omista puheistaan!

  VastaaPoista
 13. kokoomus harjoittaa talousterrorismia, suomen kansa on uhri. nämä rikkeet on saatava kansan tietoon ja tuomio rikoksen mukaan ja rikos on suomen kansan verosäästöjen kavallus ja suomen kansan harhhaan johtaminen.

  VastaaPoista
 14. Allekirjoitus valtionsyyttäjä Pekka Koponen .. mitä veikkaatte onkohan kokoomuslainen syyttäjä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei tiedä mutta pahaltä tuo näyttää kun on jätetty asioita pois "syyte" listalta.

   Poista
 15. lisää vettä myllyyn ja rikolliset vastuuseen

  VastaaPoista
 16. Mikä rikos on tapahtunut? Asia on loppuunkäsitelty. Koittakaa hyvät ihmiset hommata ihan oikea elämä tai vaikka päivätyö, ettei tarvitsisi tällaisia kymmenen vuoden aikaisia asioita sosiaalipornon merkeissä vatuloida.

  Nimim. "kova kommari, raju porvari"

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lähinnä asialla on "historiallista" merkitystä. Mikä oli tuolloin maan tapa? Vaikuttiko tuolloin kansanedustajan mandaatti poliisitutkintaan ja siitä seuranneisiin ratkaisuihin? Onko vastaavia tapauksia lisää? Vastaan että on ollut aiemminkin ja on vielä nykyisinkin.
   Kannattaa aina esittää kysymys MIKSI ja KUKA HYÖTYY.

   Voit pitää tätä "vatulointia" alustuksena tuleviin kirjoituksiin, jotka käsittelevät lähes samoja asioita lähes samojen henkilöiden toiminnasta tämän päivän politiikassa. Eli lisää vastaavaa on tulossa.

   Poista
  2. Olen jo kauvan eli jo ennen vaaleja ihmetellyt miksi Suomen kansa on aina hyväksymässä "rikollisten tekoja"! Jos ei ole kysymys pedofiileistä!! Ja taas kysyisin Laeista jotka pysyvät vapauttaan eräitä Suomen kansalaisia rikoksista joita tekevät ja taas toisia ihmisistä jotka tulee tuomituksi vaikkei rikosta ole edes tehnyt eikä todistettu vain tuomarin mielipide!? Onko Lait tehty niin että Tuomarit saa määrätä mikä on rikollista mikä ei?

   Poista
  3. Onhan tuo kansanedustajalle melkoinen rikos, kun on näiden väärennöksien avuilla päässyt pääministeriksi asti.
   Eri asia on, olisiko päässyt pääministeri ehdokkaaksikaan JOS käsittelyssä, jossa tuli tuomio "vähäinen väärennösrikos" olisi otettu huomioon asiat jotka nyt tämä valtakunnansyyttäjä oli jättänyt pois "lievennyksen" vuoksi, urhan olisi kataisen osalta päättynyt.

   Poista
 17. Tämä jos mikä on sitä tutkivaa journalismia.

  VastaaPoista
 18. Siis mä olen sanaton, johtunee varmasti siitä kun luin edellä olevat pöyäkirjat jäin niinsanotusti monttu auki. Millaisessa maassa me oikein elämme, kyllä tää on jo pahempi kuin Venäjä. Pelkään päivää kun poliisitkin muuttuvat avoimmesti miliiseiksi.

  VastaaPoista
 19. Tämä sama herra on tyhjennellyt eduskunnan urheiluseuran tilejä..

  VastaaPoista
 20. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 21. Kun Katainen ilmestyi valtakunnan politiikkaan, minä mukaan lukien jokunen ystäväni ihmeteltiin tätä. Emme tienneet silloin asiakirjaväärennöksistä, mutta kyllä maku meni Kokoomukseen silloin. Jyrki ikäänkuin haisee. Toivonkin, että hänellä ja valheilla on niin sanotusti paskainen loppu .

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos vähänkin on ihmistuntemusta niin kyseisestä henkilöstä näki päälle päin jo että, on kiero kuin korkkiruuvi!

   Poista
 22. Oletteko muuten huomanneet; että Katainen ja sarjakuvahahmo MAD ovat hyvinkin samanoloisia, esim. ryhti ja hymy. Johtuukohan siitä, että kumpikaan ei elä todellisessa maailmassa.

  Vieläkös Katainen nostaa verotonta kulukorvausta n. 2000€ kk, vaikka kulkee kansan maksamalla ministeriautolla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tarkennus: Mad-lehden kansikuvapoika on Alfred E.Neuman

   Poista
  2. tää just on asian ydin, "ministeriautolla". Kateellisten pxxkan jauhantaa

   Poista
 23. Kiitos tästä, etenkin siksi ettet niinsanotusti pelkää näyttää oman nurkan roskia. Lisätään seurattavan verkkosisällön listalle.

  VastaaPoista
 24. Richard Nixonia lainatakseni "When the president does it, then it means that it is not illegal."

  VastaaPoista
 25. Terve kaikille rikollisten jahtaajille.

  Huomasin tuossa yhden asian noissa kokouspöytäkirjoissa, Miten sellainen henkilö jolle annetaan "järjestön" kokouksessa vain ja ainoastaan läsnäolo ja puheoikeus, voi olla esim. kokouksen sihteeri tai todistajana kokouspöytäkirjassa??

  Minulla tuo yhdistyslaki ei vielä ole hallussa, niin miten se suhtautuu tuollaiseen??

  VastaaPoista
 26. Ei tullut Kataisesta rötöstelijää vielä tänäänkään. Himas-kamun suosiminen asettaa sanan "jäävi" iiihhan eri kategoriaan. PRKL!

  Taitaa syytesuoja olla diplomaattitasolla...

  VastaaPoista
 27. Rintamakarkuriksihan se onkin hakeutumassa (EU kamissaariksi)ei kai tommoselta muuta voi odottaakkaan. Muka kansan edustaja, omanedun tavoittelija se on ei muuta.
  kirjoitti. Entinen kokomuslainen

  VastaaPoista
 28. Jonkan näkemys koski menettelytapaa, mutta ei Kataisen käyttämänä kyseistä menettelytapaa nk. "Himasjutussa". Heh heh ja hupsista...
  Sama meno jatkuu ja jäävuoren huippukin joskus joistakin jutuista julkisuuteen vahingossa lipsahtaapi. Että silleen.

  VastaaPoista
 29. Mies hallituksemme johdossako, jolla on syytesuoja ko?

  VastaaPoista
 30. Vähän lisää samaan pinoon: puijonsusi.blogspot.fi

  VastaaPoista
 31. Hyvää. Vaihtelua tämä blogi maailmaan ..näkeehän sen jo ersinikin,että Jyrkin tekohymyn taakse kätkeytyy niin paljon !!

  VastaaPoista
 32. I smell dat elämän koulu :) vitun köyhät

  VastaaPoista
 33. Savolaiset ovat aina olleet röyhkeitä, epärehellisiä, ja kieroja. Suustaan käteviä, sanavalmiita huijareita. Jopa mustalaiset jäävät toiseksi rehellisyysmittauksessa. Katainen on tästä esimerkki nro.1! Hullua että tuollaiset päättävät valtion asioista. Toivotaan että saa kunnon kaaoksen EU:ssa aikaan. Otetaan puheeksi kevättalvella tämä Kokoomuksen ex-johtajan aikaansannokset!

  VastaaPoista