Tartu tilaisuuteen

Tartu tilaisuuteen
Suomen parhaimmat nettikasinot

torstai 19. huhtikuuta 2012

KRP:n esitutkintapöytäkirjat ja Katainen Jyrki


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


Pähkinänkuoressa:

Jyrki Katainen osallistui asiakirjojen väärentämiseen sekä henkilökohtaisesti että muiden avustuksella. Viranomaiset painoivat asian villaisella eivätkä tutkineet asiaa lainkaan Kataisen osalta. Ilman näitä väärennöksiä J. Kataisen kuningastie pääministeriksi olisi romuttunut täysin, eikä Katainen olisi voinut kuvitellakaan pääsevänsä EU:n toimintoihin mukaan.
Muutamat väärennöksiin osallistuneet ovat Kataisen imussa nousseet huomattaviin "virkoihin".

Tästä se alkoi:

Kuopiossa pidettiin 27.11.1999 Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokous. Tähän kokoukseen osallistuivat mm. Pielaveden, Siilinjärven ja Varkauden Kokoomuksen nuoret ry:n edustajat.
He esittivät valtuutuksensa pöytäkirjaotteilla.
Esitutkinnassa (kuulusteluissa) on ilmennyt, ettei em. nuorten kokouksia ole pidetty pöytäkirjanotteissa mainituilla tavoilla, vaikka jokainen niistä on todistettu oikeaksi kahden henkilön allekirjoituksin. Alkuperäiset pöytäkirjan otteet ovat hävinneet. Kukaan ei muista tai tiedä missä ne ovat. Kukaan ei tiedä tai edes muista kuka on tehnyt alkuperäisistä pöytäkirjoista otteet. Kukaan ei muista tai ei tiedä keneltä on saanut allekirjoitettavakseen pöytäkirjanotteet.

Ensimmäisinä kuulustelut asianomistajilta. Tässä Isotalo Hannu:
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
Tässä asianomistajana Kantanen Hannu:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Mistä kaikki alkoi

Seuraavat valokuvat esittävät väärennettyjä kokousten pöytäkirjaotteita.
Pari seikkaa herättää suurta ihmetystä.

1. Kukaan ei ole nähnyt alkuperäisiä kokouspöytäkirjoja joista nämä otteet on otettu. Kukaan kuulusteltavista ei muista, ei tiedä, tai ei ole nähnyt alkuperäisiä pöytäkirjoja.

2.  Kuulusteltavilta kysytään kuka on antanut nämä väärennetyt pöytäkirjanotteet nähtäväksi tai allekirjoitettavaksi. Kukaan tätä ei muista, tai ei tiedä. Eivät edes otteiden allekirjoittajat eivätkä valituiksi tulleet kokousedustajat.

 Ensimmäisenä Siilinjärven väärennetty kokouspöytäkirjanote:


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


'
Seuraavana Varkauden kokouksen väärennetty pöytäkirjaote:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi

Ja viimeisenä kolmesta, Pielaveden väärennetty pöytäkirjaote:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Tähän mennessä on sattunut yksi lipsahdus joka ei tule toistumaan kuulustelupöytäkirjoissa kertaakaan. Kristiina Ollilaan oli puhelimitse ottanut yhteyttä Jyrki Katainen. Tästä eteenpäin keneltäkään kuulusteltavalta kysytä Jyrki Kataisen toiminnasta asiassa yhtään mitään. Yksi kysymys olisi ehkä ratkaissut koko asian... Antoiko Jyrki Katainen teille alkuperäisen lyhentämättömän pöytäkirjan? Millä tavoin Jyrki Katainen on ollut teihin yhteydessä? Tästä lisää myöhemmin.

Siskokset kuulusteltavina

Väärennetyn pöytäkirjan mukaan Varkauden Kokoomuksen nuoret ry:n syyskokous pidettiin 30.10.1999. Olemattoman kokouksen puheenjohtajana olisi ollut Hanna Leena Salko ja ääntenlaskijana siskonsa Eija Salko.

Hanna Leena Salko kertoo kuulusteluissa kyseisen kokouksen pidetyn puhelinkokouksena, joskin myöhemmin hän toteaa ettei ilmeisesti näin ollutkaan. Tästä eteenpäin hän vastaa kysymyksiin "En tiedä", "En muista" ja "En tunne".

Ääntenlaskijana toiminutta Eija Salkoa kuulustellaan asianomistajana/totuusvelvollisuus. Hän on kuin onkin ollut läsnä henkilökohtaisesti kyseisessä kokouksessa, jota muiden mielestä ei ole lainkaan pidetty ja joka siskonsa mukaan olikin puhelinkokous.
Eija Salko toteaa kahteen kertaan olleensa läsnä kokouksessa, jota ei oltu pidetty.

 Hanna Leena Salko. Kuulustelupöytäkirjat:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Eija Salko. Kuulustelupöytäkirjat:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Jatketaan Varkauden Kokoomuksen nuorten kokousta. Toisena äänenlaskijana pöytäkirjaan on merkitty Saara Fenner, Hän kertoo osallisuudestaan:

"En ole osallistunut koskaan yhteenkään em. yhdistyksen kokoukseen, joten en myöskään osallistunut tähän Varkauden Kokoomuksen nuoret ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen."

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
 Tämän jälkeen kuullaan Eija Salkoa uudelleen asianomistajana jutussa. Salko edelleen muistaa ko. kokouksen pidetyn.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Tässä Varkauden kokouksessa valittiin yksimielisesti Markus Korhonen yhdistyksen edustajaksi Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokoukseen.
Hänkään ei ole osallistunut Varkauden nuorten kokoukseen, eikä tiedä onko kokousta koskaan pidetty. Kuulema joku tuntematon kertonut hänelle hänen valinnastaan edustajaksi.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Varkauden Kokoomuksen nuoret ry:n kokouksessa on siis ollut vain yksi henkilö fyysisesti läsnä, eli ääntenlaskija Eija Salko. Kukaan ei ole häneltä kysynyt kuinka hänet äänestettiin ääntenlaskijaksi kun kokouksessa paikalla hänen lisäkseen ei ollut ketään muuta yhdistyksen jäsentä.

Samassa kokouksessa sihteeriksi valittiin Jukka Liukkonen. Hän kertoo kuulustelussa:
K: Oletko ollut Siilinjärven, Varkauden ja Pielaveden Kokoomuksen nuoret ry:n edellä mainituissa syyskokouksissa, joissa sinut on merkitty kussakin kokouksessa sihteeriksi?
V: En ole ollut kyseisissä kokouksissa läsnä, joissa minut on merkitty sihteeriksi. Fyysisesti kyseisiä kokouksia ei ole pidetty.

Koska Eija Salko on ainoana asianomistaja todistanut, että ko. Varkauden kokous on pidetty, ovat viranomaiset tämän hyväksyneet, eikä mitään väärää tai laitonta ole viranomaisten mielestä tässä kokouksessa tapahtunut.

Yhteenveto Varkauden kokouksesta

Pöytäkirjaotteessa kokouksessa läsnä olleiksi merkityt toimihenkilöt:

Puheenjohtaja H L Salko. Todellisuudessa ei paikalla. Puhelinkokous, tai ehkä ei.
Sihteeri Jukka Liukkonen. Todellisuudessa ei paikalla.
Ääntenlaskija E Salko. Paikalla fyysisesti.
Ääntenlaskija S Fenner. Todellisuudessa ei paikalla.
Edustaja M Korhonen. Todellisuudessa ei paikalla.
Varaedustaja J Romakkaniemi. Todellisuudessa ei paikalla.
Oikeaksi todistava W Berlin. Todellisuudessa ei paikalla.
Oikeiksi todistava J Rannanheimo. Todellisuudessa ei paikalla.

Lisään kuulustelupöytäkirjat W Berlin, J Rannanheimo, J Romakkaniemi myöhemmin, koska niissä käydään läpi kaikkien kolmen kokouksen asiat kerralla.

Pielaveden Kokoomus nuoret ry:n kokous


Tätä yhdistystä ei ole olemassakaan. Se on tekaistu yhdistys.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fiPöytäkirjaotteessa läsnä olleiksi merkityt:

Puheenjohtaja: Anja Virolainen
Sihteeri: Jukka Liukkonen
Ääntenlaskijat: Jyrki Manninen ja Janna Kekkonen
Edustajaksi valittu: Juha Rannanheimo
Varaedustaja: Leena Määttä
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat: Juho Romakkaniemi ja Juha Rannanheimo

Anja Virolainen kertoo ettei ole ainakaan vuoden -90 alusta lähtien ollut minkäänlaisessa tekemisessä puolueen kanssa. Ei ole koskaan toiminut puheenjohtajana kokouksessa josta muka tämä pöytäkirjaote on muka otettu. Virolainen ei myöskään tiedä kuka pöytäkirjaotteen on tehnyt.

Jyrki Manninen kertoo ettei ole ollut missään tekemisessä Pielaveden Kokoomuksen nuoret ry:n kanssa koko -90 luvulla. Ei ole ollut paikalla kokouksessa jossa pöytäkirjaote on otettu.

Janna Kekkonen ei kertomansa mukaan ole ollut kyseisessä kokouksessa, eikä hän ole ollut koko -90 luvun aikana minkäänlaisessa tekemisessä kyseisen yhdistyksen kanssa eikä maksanut jäsenmaksuja.

Leena Määttä ilmoittaa ettei tiedä asiasta yhtään mitään ja kukaan ei ole ottanut häneen yhteyttä asian johdosta. Kertoo nimensä laitetun pöytäkirjaotteeseen ilman hänen suostumusta. Paheksuu nimensä laittamista pöytäkirjaotteeseen.

Jukka Liukkonen ei ole koskaan ollut kokouksessa läsnä johon hänet on merkitty sihteeriksi, eikä kokouksia ole pidetty.

Edustajaksi valittu Juha Rannanheimo antaa mielenkiintoisen kuvauksen tapahtumista:

1. Hän ei ole ollut paikalla kokouksessa.
2. Hän ei muista kuka hänelle ehdotti ehdokkuutta edustajaksi. Kuulema "joku kysyi jossakin kokouksessa." Ei muista kuka eikä missä.
3. Ei tiedä kuka pöytäkirjaotteen on tehnyt

Rannanheimon kuulustelu:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fiTähän mennessä on siis ollut kaksi Kokoomuksen nuoret ry:n kokousta.
Ensimmäinen kokous yritettiin saada puhelinkokoukseksi, mutta paikalta löytyi yksi rehellinen ihminen, joka ilmoitti Jyrki Kataiselle ettei hän suostu valehtelemaan asiassa.

Seuraavaksi Siilinjärven kokous, jossa Jyrki Katainen valittiin sekä ääntenlaskijaksi että kokousedustajaksi. Oliko ketään läsnä kokouksessa, oliko kokous puhelinkokous ja kuka toimitti pöytäkirjat?
On syytä olla tarkkana ketä ja mitä puolustaa. Jyrki Katainen oli tuolloin istuva kansanedustaja. Uhrataanko hänet? Miten kertomukset muuttuvat?

Jyrki Kataisen kuulustelupöytäkirja herättää kiinnostusta. Häneltä ei kysytä yhtään tarkentavaa kysymystä. Miksi? Häneltä ei kysytä kertomuksensa ristiriitaisuuksista. Miksi?  Tuntuu kuin juttu Kataista kohtaan painetaan mahdollisimman villaisella. Miksi?  Hän puhuu muunneltua totuutta ja yrittää vierittää syyn muille henkilöille. Miksi? Katainen ei muista mitään, eikä edes osaa kertoa kuka pöytäkirjaotteet on tehnyt tai hänelle näyttänyt. Miksi?
Miksi Jyrki Kataisen kuulustelu vesitetään?


Siilinjärven Kokoomuksen nuoret ry:n kokous

Läsnä olleet:

Puheenjohtaja: Kristiina Ollila
Sihteeri: Jukka Liukkonen
Ääntenlaskijat: Jyrki Katainen ja Mikko Nissi
Edustajaksi valittu: Jyrki Katainen
Varaedustaja: Wille Berlin
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat: Jukka Liukkonen ja Juho RomakkaniemiVäärennetyssä pöytäkirjaotteessa puheenjohtajaksi on merkitty Kristina Ollila.
Kuulusteluissa Ollila kertoo seuraavaa:

"Tällä hetkellä Siilinjärven Kokoomus nuoret ry kuluu ns. pöytälaatikko yhdistykseen ja kyseisellä yhdistyksellä ei ole hallitusta eikä se ole järjestäytynyt"

K: Oletteko ollut kyseisessä kokouksessa puheenjohtajana?
V: En ole.
K: Tiedättekö kuka on kyseisen lyhennysotteen valmistanut?
V: En tiedä.
K: Tiedättekö, että kyseistä lyhennysotetta on käytetty todisteena valtuutuksesta?
V: En tiedä.
Minulla ei ole muuta lisättävää asiaan.

"28.11.200 suoritetun kuulustelun jälkeen, jossa Kristina Ollila kuulusteltiin asianomistajana mainittuun pöytäkirjaotteen väärennökseen oli häneen ottanut yhteyttä Jyrki Katainen ja Jukka Liukkonen ja tiedustelleet Ollilalta mitä kuulustelija oli häneltä kysynyt ja onko Ollila sanonut, että pöytäkirjaotteessa mainittu Siilinjärven Kokoomus nuoret ry:n 9. lokakuuta 1999 kokous on pidetty.
Molemmille henkilöille eli Jyrki Kataiselle ja Jukka Liukkoselle Ollila sanonut, että hän ei ala asiassa valehtelemaan ja on kertonut asian niin kuin se on eli hän ei ole ollut kyseisessä pöytäkirjaotteessa mainitussa Siilinjärven kokoomus nuoret ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 9.10.1999 läsnä puheenjohtajana."

Toinen ääntenlaskija Mikko Nissi kertoo lyhyesti kuulustelussa, ettei hän muista kyseistä kokousta pidetyn ja jossa hänet olisi valittu ääntenlaskijaksi.

Mikko Nissin hämmästyttävän lyhyt kuulustelupöytäkirja:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


 Kristiina Ollilan kuulustelupöytäkirjat:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fiJyrki Kataisen kuulustelu

Kannattaa huomioida pari mielenkiintoista seikkaa.

1. Jyrki Katainen väittää kuulustelupöytäkirjassa hänen sopineen kokouksen puheenjohtaja Kristiina Ollilan kanssa että hän (Jyrki Katainen) edustaa Siilinjärven yhdistystä kokouksessa.

2. Kristiina Ollila kertoo kuulustelupöytäkirjassaan, ettei näin ole tapahtunut. Hän on myös puhelimitse ilmoittanut Jyrki Kataiselle ettei ala kuulusteluissa asiasta valehtelemaan!

3. Jyrki Katainen kertoo ettei muista kuka pöytäkirjaotteen on tehnyt, eikä muista onko esittänyt pöytäkirjaotteet kokouksessa. Jyrki Katainen luulee pöytäkirjaotteiden esittäneen kokoukselle piirin toiminnanjohtajan.

4. Jyrki Kataiselta jätetään kysymättä kaikki väärennyksiin liittyvät tärkeät kysymykset. 

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Jyrki Katainen mainitsee kuulustelussa piirin toiminnanjohtajan Petri Sutisen, joka Kataisen mukaan olisi ehkä toimittanut pöytäkirjaotteita jonnekin.
Petri Sutista EI KOSKAAN KUULLA ASIASSA!


Wille Berlinin kuulustelu

 Wille Berlin toimii nykyisin Pohjois-Savon Kokoomuksen järjestösihteerinä.
Wille Berlin ei muista eikä tiedä kuulusteluissa yhtään mitään tapahtuneista asioista.
Kannattaa huomata ettei Wille Berliniltä kysytä onko asiassa käyty puhelinneuvottelua! Eikä oikeastaan kysytä muutakaan ratkaisevaa.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Tästä eteenpäin todistajalausunnot muuttuvat erittäin ristiriitaisiksi. Syytökset lentelevät, eikä kukaan muista mitään, eikä tiedä mitään.

Tähän mennessä kaksi Siilinjärven kokoukseen osallistunutta ei ole ollut läsnä kokouksessa tai edes tiedä siitä mitään. Eikä Wille Berlinkään mainitse mitään, että kokous olisi käyty puhelinkokouksena.

Seuraavaksi astuvat mukaan  Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi. Eli kaverit, jotka Jyrki Katainen vei mukanaan politiikkaan ja antoi heille mahdollisuuden rahakkaisiin ja tärkeisiin virkoihin.

Romakkaniemi Juho Jalmari
.
Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) EU-asioiden erityisavustaja Juho Romakkaniemi siirtyy Brysseliin talouskomissaari Olli Rehnin kabinetin jäseneksi. Kabinetissa Romakkaniemen tehtäviin tulevat kuulumaan muun muassa EU:n ulkoiset taloussuhteet ja kansainväliset rahoituslaitokset sekä teollisuuspolitiikkaan, energiaan ja ilmastoon liittyvät kysymykset.
Romakkaniemi aloittaa uudessa tehtävässään heinäkuun 2012 alussa.

Romakkaniemi on allekirjoituksillaan oikeaksi todistanut kaksi väärennettyä pöytäkirjaotetta. Pääsemmekö lähelle totuutta? Muistaako Romakkaniemi kuka hänelle on antanut väärennetyt pöytäkirjaotteet allekirjoitettavaksi? Luulisi hänen muistavan.

Mutta Romakkaniemi ei muistakaan mitään, eikä tiedä mitään. Vastaukset: "En muista", "En muista tätäkään", "En muista" ja "En tiedä, muistaisin kyllä jos itse olisin tehnyt".

Juttu muuttuu jännittäväksi. Romakkaniemi ilmoittaa kuulustelijalle, että kyseessä on poliittinen mustamaalaus ja huonon julkisuuskuvan levittäminen.


http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Juttu tihenee. Nyt Romakkaniemi muistaa että tämän tapauksen johdosta hän on kokenut tulleeksi uhkailluksi ja kiristetyksi. Nyt luulisi KRP:n tutkivan näin kovaa rikosta, eli uhkailua ja kiristystä. Mutta eipä tutkikaan. Asia painetaan villaisella, jos asiaa edes olikaan.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fiJa taas päästään itse asiaan. Romakkaniemeltä kysytään kuka hänet on valinnut varaedustajaksi Varkauden kokouksessa? Milloin tämä tapahtui ja missä? Ja kuka asiasta kertonut?
Romakkaniemi vastaa: "En muista, että onko kertonutkaan".
Nyt asia muuttuu jo hauskaksi vitsiksi. Edustajaksi pääsee, vaikka kukaan ei ole valinnut, eikä valittu muista kuka on valinnut, vai onko ollenkaan kukaan ketään valinnut. Valinnasta ei tarvitse edes kertoa valitulle jos hän sattuisi asian unohtamaan.

Ja nyt tapahtuu ns. täydellinen sumutus! Romakkaniemi ottaa asioista syyt niskoilleen. Hän kertoo valmistaneensa väärennetyt pöytäkirjat.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi
Mutta mitäpä tunnustuksesta kun se voi perua. Romakkaniemi peruukin tunnustuksensa ja kertoo ettei hän ole mitään väärentänyt.
Tämä on erittäin ovela temppu ja vaikuttaa tuleviin kuulusteluihin huomattavasti ja myös siihen, että asiat painetaan villaisella.

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi


Juttu saa yhä kummallisempia käänteitä. Muistavatko muut allekirjoittajat keneltä saivat väärennetyt pöytäkirjaotteet allekirjoitettavikseen.
Seuraa juonta. Ketä tällä kaikella suojellaan? Onko Jyrki Katainen sittenkin manipuloinut väärennetyt asiakirjat ja johtanut koko nuorten koplaa kansanedustajan arvovallalla?
tiistai 17. huhtikuuta 2012

Jyrki Katainen oppi pakkoruotsia

Jyrki Katainen 6.4.2011: "Katsokaa jotakin sellaista maata, missä ihmiset eivät kunnolla osaa puhua eivätkä ymmärtää toistensa kieltä vaikka ovat saman maan kansalaisia. Siitä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää."perjantai 6. huhtikuuta 2012

Kataisen vaalirahailmoitus väärennetty?

Lyhyet ovat valheen jäljet.

Jyrki Katainen väittää MTV3:n suorassa lähetyksessä:  "Ei Kokoomus ole saanut senttiäkään Novalta tai KMS:ltä."

Kuitenkin Kataisen omassa vaalirahailmoituksessa on mainittu seuraavaa: "Kansallinen Kokoomus on saanut tukea Kehittyvien maakuntien Suomi ry:ltä 10 000 euroa ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä 10 000 euroa. Osa näistä varoista on käytetty kampanjaani."

Kokoomuksen muut ehdokkaat olivat tuolloin haastattelun aikaan saaneet KMS:ltä seuraavasti vaalirahoitusta:

  Juha Hakola kok 5000 EUR Sauli Niinistö kok 10 000 EUR Merikukka Forsius kok 5000 EUR Ilkka Kanerva kok 10 000 EUR Sampsa Kataja kok 5000 EUR Jari Koskinen kok 5000 EUR Marja Tiura kok 20 000 EUR + Maskusta huonekaluja tuhansien eurojen arvosta Jyri Häkämies kok 10 000 EUR Jyrki Katainen kok 10 000 EUR Pekka Ravi kok 10 000 EUR Henna Virkkunen kok 5000 EUR Suvi Linden kok 5000 EUR Petri Salo kok 10 000 EUR

  Yht. tukia tältä taholta, vähintään 110 000 € + Tiuran kalusteet
   Yllättävä selvitys rahojen alkuperästä

   Myöhemmin on selvinnyt erinäisiä asioita, jotka sekoittavat soppaa edelleen ja joihin Kokoomus ei ole suostunut antamaan "virallista" vastausta.

   1. Haastattelun aikana Katainen tiesi KMS:n antaneen vaalirahoitusta Kokoomukselle.
   2. Haastattelun aikana Katainen tiesi mainittujen kansanedustajien saaneen tukea KMS:ltä.

   3. Haastattelun ja Kataisen vaalirahailmoituksen jälkeen MTV3 sai haltuunsa Kehittyvien maakuntien Suomen tilikirjat. Niistä kävi ilmi, että kaikkien ehdokkaiden osalta ilmoitetut vaalirahatiedot eivät pitäneet paikkansa.
   Vaikka kokoomuslainen valtiovarainministeri Jyrki Katainen listattiin tuen saajaksi, totuus oli toinen. Kehittyvien maakuntien Suomi ei rahoittanut Kataista sentilläkään.

   Tapahtui ns. "Kataisen tuplavale". Jotkut väittävät tätä "Kataisen triplavalheeksi".
   .
   Mistä Jyrki Katainen ja/tai Kokoomus ovat saaneet ne rahat, jotka eri vaalirahailmoituksiin on merkitty KMS:ltä tulleiksi?

   Lisää epäselvyyksiä

   Jyrki Kataisen ja valtioneuvoston antama tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä täysistunnossa 85/2009 antaa erikoisen kuvan Kataisen tiedoista ja menettelytavoista.

   "Kokoomuksen puolesta voin todeta sen, että puolue sinänsä ei saanut senttiäkään tältä taholta [KMS]. Kokoomuslaiset ehdokkaat, kaikki, siis meidän ehdokkaamme eri puolilla Suomea, saivat yhteensä 33 000 euroa, joka summa on siis palautettu tähän konkurssipesään nyt."

   Palautetaan mieliin mitä Katainen ilmoitti omassa vaalirahailmoituksessaan:
   "Kansallinen Kokoomus on saanut tukea Kehittyvien maakuntien Suomi ry:ltä 10 000 euroa"

   Ja luonnollisesti Jyrki Kataisen tärkein sanoma:
     "Ei Kokoomus ole saanut senttiäkään Novalta tai Kehittyvien maakuntien Suomi ry:ltä."

   Rankkaa suurempaa valehtelua

   Julkisuuteen oli ilmoitettu 110.000 euron tuet kokoomuslaisille edustajille, mutta Katainen ilmoitti tiedonannossaan edustajien saaneen vain 33.000 euron tuet. Yhteensä 77.000 euron tuet hävinneet minne?
   Jyrki Katainen on antanut julkisuuteen haastattelujen ja tiedoksiantojen puitteissa yhdeksän erilaista  kertomusta ja vastausta Kokoomuksen ja KSM:n suhteista, vaalirahoituksista ja summista.


   Erittäin vahvoja viitteitä

   Ovatko Kokoomukseen ja Jyrki Kataiseen liitetyt epäilyt Wincapitan osallisuudesta vaalirahoitukseen tosia? Kaikkia Wincapitaan liittyviä kokoomuslaisten tilisiirtoja ei vieläkään ole tuotu julkisuuteen, eikä kirjattu kuulustelupöytäkirjoihin tai muihinkaan asiakirjoihin.
   Tästä asiasta on tullut useampia vihjeitä. Jopa selväpäisiltä kansalaisilta.
   Valuutta siirtyi Cayman-saarille.

   Kataiselle veronkiertorahaa

    Jyrki Katainen sai viime vaaleissa vaalirahaa Cayman-saarten kautta 10.000 euroa.

   Maksajana oli Helsingin Mekaanikontalo , jonka omistaa Luxemburgilainen sijoitusyhtiö Procomex , jonka taas on perustanut Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity Kilbrin Investments Limited-yhtiö.
   Kiristääkö joku pääministeri Jyrki Kataista kadonneiden ja salattujen rahojen kohtalolla?

   Jyrki Kataisen lausunto eduskunnalle:

   "Veroparatiisista tulevat tuet ovat tietenkin tuomittavia. Se tieto, mikä meillä on, on se, että ne, jotka ovat kautta vuosien kokoomukselle tukea antaneet, ovat maksaneet verojansa Suomeen. Mutta kun se veroparatiisin ongelma on juuri nimenomaan se, että kun sinne tulojaan ohjaa, niitä kukaan ei tiedä. Sehän sen koko idea on. Ministerinä ollessani olen tehnyt sopimuksia muistaakseni jo yhdeksän veroparatiisin kanssa, että tämä pelleily loppuu, (Ed. Pulliainen: Loistavaa!) ja tässä listalla on viisi tai kuusi vielä lisää tämän vuoden puolella tulossa."