Tartu tilaisuuteen

Tartu tilaisuuteen
Suomen parhaimmat nettikasinot

maanantai 19. maaliskuuta 2012

Onko Jyrki Katainen rehellinen asiakirjaväärentäjä?Valokuvien lisääminen esitutkintapöytäkirjoista on tänään 19. huhtikuuta aloitettu tähän blogiin, otsikolla KRP:n esitutkintapöytäkirjat ja Katainen Jyrki

Taustaa

Jyrki Kataisen kuningastie alkoi vuonna 1999, kun hänet valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi.

Kokouksessa esitettiin seuraavien Kokoomuksen piirijärjestöjen valtakirjat, joissa kannatettiin Jyrki Kataisen ehdokkuutta puheenjohtajaksi:

- Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
- Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
- Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

Mitä oli tapahtunut

Mitään edellä mainittujen yhdistysten kokouksia ei oltu pidetty eikä Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ollut yhdistysrekisterissä. Pöytäkirjat ja valtakirjat olivat väärennyksiä.
Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys, eikä mitään kokousta pidetty ja siten Jyrki Katainenkaan ei ole voinut olla edes paikalla. Väärän (väärennetyn) pöytäkirjanotteen olivat tarkastaneet Juho Romakkaniemi, ja Jukka Liukkonen.

Ylioppilas Juho Romakkaniemi oli Jyrki Kataisen erityisavustaja valtiovarainministeriössä ja toimii  nykyisin pääministerin erityisavustaja EU-asioissa. Jukka Liukkonen on ollut Kataisen erityisavustaja.

Jyrki Kataista ei olisi valittu puheenjohtajaksi, jos kokouksessa olisi tiedetty esitettyjen valtakirjojen olleen väärennyksiä. Silloisen kansanedustaja Jyrki Kataisen kuningasura olisi päättynyt siihen paikkaan.

Rikosilmoitus

Kataisen masinoimista rikoksista tehtiin rikosilmoitus. Epäiltyinä rikokseen kuultiin seuraavia henkilöitä:

- myyntineuvottelija Wille Berlin
- kansanedustaja Jyrki Katainen
- opiskelija Markus Korhonen
- tunti/vastuuopettaja Jukka Liukkonen
- opiskelija Juha Rannanheimo
- opiskelija Juho Romakkaniemi

Rikosilmoituksen asianomistajina olivat:

- Pohjois-Savon Kokoomus Ry
- Ollila, Sanna Kristiina
- Nissi, Mikko Johannes
- Isotalo, Hannu Antero


Jyrki Kataisen rikokset painettiin villaisella?

Olihan Jyrki Katainen kansanedustaja, eikä kansanedustajaa saa hevin vastaamaan rötöksistään.

Myös Valtakunnansyyttäjävirasto tutki asiaa, todeten rikoksen tapahtuneen, mutta jätti asiasta syyttämättä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa asiat muuttuivat. Kaksi väärennöstä "unohtui" käsittelemättä. Minne rikokset hävisivät? Tapahtui ns. poliittinen päätös.

Hävettääkö Jyrki Kataista?

Kyllä hävettää. Hän ei ole koskaan kommentoinut esimerkiksi Venäjän vaaleissa tapahtuneita väärennyksiä äänimäärissä ja äänestyksissä.

Onko Suomi vaarassa?

Kyllä on. Ehdottomasti. Kansalaisilta ja kansanedustajilta halutaan salata asiakirjoja ja sopimuksia. Viimeksi kuuluisat "Kreikan-paperit" ja Dragsvik. Rikoksesta epäilty ylioppilas Juho Romakkaniemi toimii  nykyisin pääministerin erityisavustaja EU-asioissa. Ovatko EU-asiakirjat edes oikeita?

Lisää tietoa, ei tuskaa

Tähän blogiin lisään kopiot poliisikuulustelupöytäkirjoista Jyrki Kataisen ja kumppanien silloisista rikoksista, joista Jyrki Katainen on valtionsyyttäjä Pekka Koposen päätöksellä syyttämättä jätetty.

Jyrki Katainen oli syyllistynyt rikokseen, joka on todettu pieneksi, eli lievään väärennykseen. Rikoksena teko oli pieni, mutta ilman näitä rikoksia Jyrki Kataisen poliittinen ura oli romahtanut vuonna 1999.
Voidaankin ajatella Jyrki Kataisen saaneen itselleen huomattavaa ja jatkuvaa etua vuoden 1999 väärennyksistään. Rikoksen tuottama hyöty jatkuu hänellä henkilökohtaisesti vielä tänäkin päivänä.

Jyrki Kataisen arvot

 Lainaus Jyrki Kataisen arvoista Kokoomuksen sivuilta:
"Minun politiikkaani määrittävät arvot ovat: vapaus, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen."
Mihin unohtuivat rehellisyys ja laki? Ilman rehellisyyttä ja lain noudattamista eivät Jyrki Kataisen arvot kanna.

Epärehellinen pääministeri?

Lain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Että este syntyisi, rikoksen pitäisi poistaa henkilön rehellisyys yleisen oikeustajun mukaisesti.

Jyrki Katainen ei ole rehelliseksi tunnettu. Jyrki Katainen on kuitenkin taitava. Taitavilla asiakirjaväärennyksillä hän sai itsensä ja kahden kaverinsa poliittisen uran kera mahtavine palkkioineen alkuun. Kenen oikeustajuun tämä mahtuu? Nyt riittää tämä pelleily.Päätös syyttämättä jättämisestä

Kannattaa huomioida, että vain Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n väärennys oli käsittelyssä.  Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999 puuttuu. Yhdistystä ei ollut olemassa.
Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys.

"VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
     PÄÄTÖS    01/29
syyttämättä jättämisestä
PL 333
00181  HELSINKI
Puhelin  09-1608 8828  Fax  09-1608 8808                  
4.6.2001    Asiano: R 01/20

Syyttämättä jätetty        KATAINEN, JYRKI TAPANI
        14.10.1971

Asianomistajat        POHJOIS-SAVON KOKOOMUS RY
OLLILA, SANNA KRISTIINA
NISSI, MIKKO JOHANNES
ISOTALO, HANNU ANTERO

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat
        LIEVÄ VÄÄRENNYS
27.11.1999       KUOPIO
2400/R/705/00
Rikoslaki 33 luku 3 §

Teonkuvaus      
        Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999 Kuopiossa esitettyjen valtakirjojen aitoudesta on keskusrikospoliisin Kuopion yksikön toimesta suoritettu esitutkinta sanotun kokouksen puheenjohtajan esittämän tutkintapyynnön nojalla. Toimitetussa esitutkinnassa on selvitetty mm., että Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n edustajana kokouksessa on toiminut Jyrki Katainen. Edustusoikeuden perusteeksi kokouksessa on esitetty pöytäkirjaote yhdistyksen 9.10.1999 pidetyksi merkitystä kokouksesta, jossa edustuksesta olisi päätetty.


Pöytäkirjaotteen mukaan kokouksessa ovat olleet paikalla yhdistyksen jäsenet Kristiina Ollila, Jyrki Katainen ja Mikko Nissi sekä läsnäolo-oikeuden omaava Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n järjestösihteeri Jukka Liukkonen. Pöytäkirjaotteen ovat oikeaksi todistaneet Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi.

Ollilan, Kataisen ja Nissin esitutkintakertomuksista kuitenkin ilmenee, ettei tällaista kokousta ole pidetty. Katainen on kertonut kokousedustuksesta sovitun yhdistyksen puheenjohtajan Ollilan kanssa. Ollila vahvistaa keskustelun, joskaan hänen kertomuksestaan ei nimenomaisesti ilmene sovitun muuta kuin ettei Ollila mene yhdistyksen edustajana piirikokoukseen. Liukkosen mukaan päätökset on tehty puhelimitse tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyhdistysten käyttämien mallisääntöjen mukaan yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus, kuuluu yhdistyksen kokoukselle (tarkemmin kevätkokoukselle). Yhdistyslain mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa, ellei säännöissä ole määrätty päätösvaltaa käytettäväksi yhdistyksen valtuutettujen toimesta.

Päätöksen perustelut        Syyttämättä jättämisen peruste:  Vähäinen rikos, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta.Asiassa on katsottava tulleen selvitetyksi, ettei Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ole asianmukaisella tavalla tehnyt päätöstä kokousedustuksestaan Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajan mahdollinen suostumus tähän edustamiseen ei ole riittävä ja puheenjohtaja Ollilan mukaan Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys. Väärässä muodossa tapahtuva päätöksenteko yhdistyksessä ei ole sinänsä rangaistavaa, mutta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaotteeksi nimetty asiakirja ei ole edellä mainituista syistä oikeaperäinen.

Väärennyksen tunnusmerkistö voi näin ollen menettelyllä täyttyä. Väärennys edellyttää em. oikeaperäisyyttä koskevan virheen lisäksi todistuskappaleen valmistamista käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttämistä harhauttavana todisteena.  Asiassa on pöytäkirjaotetta käytetty tällaisessä tarkoituksessa selvityksenä edustusoikeudesta piirikokouksessa. Mitään taloudellisluonteista hyötymistarkoitusta tunnusmerkistö ei edellytä.

Väärennyksen edellyttämä tahallisuus ja tietoisuus asiakirjan epäaitoudesta on väärää asiakirjaa käyttäneen Kataisen osalta selvitetty sillä, että pöytäkirjaotteen mukaan hän olisi ollut itse läsnä kokouksessa, minkä hän on itsekin myöntänyt tosiasioiden vastaiseksi.
Väärennyksen rangaistavuudella pyritään suojaamaan todistelutarkoituksessa tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luottamusta todisteisiin. Teon moitittavuuden ja vahingollisuuden arvioinnissa on siten väärän asiakirjan luonteella ja käyttötarkoituksella olennainen merkitys. Tässä jutussa Pohjois-Savon Kokoomus ry on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa mitään vaatimuksia, vaan asia on käsitelty yhdistyksen omassa hallinnossa. Asianomistajina kuulluilla yhdistyksen kokouksessa päätöksentekoon osallistuneiksi merkityillä henkilöillä ei myöskään ole mitään vaatimuksia.

Teon haitallisuutta ja tekijän syyllisyyttä olennaisesti vähentäväksi on katsottava teon vaikutusten rajoittuminen yhdistystoimintaan eikä teolla ole ollut merkitystä myöskään itse syyskokouksen kulkuun. Ottaen huomioon mainittu todistuskappaleen laatu ja muut tekoon liittyvät seikat sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Teon on katsottava toteuttavan ainoastaan lievän väärennyksen. Seuraukseksi siitä olisi enimmillään odotettavissa lievä sakkorangaistus. Tähän ja edellä mainittuun teon vähäisyyteen viitaten jätetään syyte lievästä väärennyksestä Kataista vastaan nostamatta.

Perustelut

Lainkohdat        Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta
      

      
      
Allekirjoitus        valtionsyyttäjä  Pekka Koponen
      

Jakelu        Syyttämättä jätetty
Asianomistajat/tutkintapyynnön tekijä
Keskusrikospoliisi"

__________________________________________________________________________

"Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa."
- Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin
 ______________________________________________________________
Sähköpostia voi minulle lähettää: